Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Ubytovací řád

Pro ubytování, stravování a využívání prostor a služeb hotelu Fantazie uvádíme užitečné informace a na základě několikaletých zkušeností jsme stanovili určitá pravidla:

Soustředění, tábory

Zdraví a bezpečnost

 • Organizátor akce je zodpovědný za chování účastníků v souladu s bezpečnostními pravidly (neběhání po hotelu, dodržování zákazů vchodu, nevstupování na zábradlí či do oken, nepoužívání teplovyvíjejích spotřebičů (kromě fénů a žehliček vlasů v koupelnách), dodržování zákazu kouření.
 • Organizátor akce je zodpovědný za dodržování zákonných norem a předpisů pro hromadné akce včetně zajištění prohlášení o bezinfekčnosti apod. pro všechny účastníky.
 • Organizátor akce je zodpovědný za izolaci nemocných od ostatních účastníků a personálu. Stravování nemocných zajistí pouze v izolačním pokoji.
 • Organizátor akce je zodpovědný za přesné nahlášení diet a stravovacích omezení nejpozději týden před akcí.

Případné přenesení nákazy na personál, zavlečení hmyzu do hotelu apod. je organizátorovi akce fakturováno dle rozsahu vzniklých víceprací a škod (včetně potenciálního zrušení dalšího zájezdu).

Stravování

 • Pro konzumaci jídla je vyhrazena pouze restaurace a vestibul (v případě svačin i venkovní prostor). Případně kuchyňky pokojů, pokud jsou účastníkům k dispozici.
 • Přízemí hotelu neslouží pro společenské posezení účastníků s konzumací vlastního jídla a nápojů.
 • Restaurace je určena pouze pro stravování a večerní posezení, není určena pro denní program ani volný čas.
 • Organizátor akce je zodpovědný za včasný nástup na stravování, za výdej polévky, za dostatečné najedení dětí a nevracení nadměrných množství jídla. 
 • Nádobí se odkládá do všech pater kovového vozíku, příbory do kovových nádob na vozíku, zbytky jídla se nechávají na talíři.
 • U některých jídel jsou přistaveny speciální odpadové nádoby (pecky, ohryzky, slupky, kelímky od jogurtů, kosti apod.).
 • Strávníci s dietou se stravují na začátku nebo na konci celé skupiny.
 • Každý strávník má nárok na jednu skleničku nápoje (cca 2,5 dcl) k obědu a večeři.
 • Dětem vydáváme jídlo v požadovaném množství, přidáváme dle možností, cílem je optimalizovat spotřebu při dostatečném najedení dětí.
 • Dětem vydáváme kompletní jídlo (=aspoň malý kousek masa, trochu omáčky, trocha přílohy, kouskem zeleniny apod., pokud nemají PŘEDEM nahlášenou dietu. Chce-li organizátor akce výjimku z tohoto pravidla, podepíše na místě čestné prohlášení, že žádá, abychom dětem vydávali jídlo na jejich žádost i nekompletní, s nedodržením zásad výživy.
 • V restauraci je k dispozici po celou otvírací dobu (8-24 h. s výjimkou případných technických přestávek) automat s nechlazenou a chlazenou vodou (tenké sklenice), případně nádoba s čajem (silné malé sklenice) nebo šťávou po většinu otvírací doby.


Případné vícenáklady vyplývající z porušení těchto pravidel budou fakturovány organizátorovi akce.

Ubytování

 • Zahájení pobytu (příjezd) je možné od 17 hodin v první den pobytu, pokud není předem domluveno jinak.
 • Organizátor akce hlásí bez odkladu poruchy, poškození, nedostatek hygienických potřeb apod.
 • V pokojích je přísně zakázáno stěhovat nábytek.
 • Na závěr ubytování účastníci svlečou povlečení naruby, stáhnou prostěradlo a nechají vše na postelích.
 • Pokoje a celé 1. patro jsou poslední den pobytu vyklizeny do 10 hodin, pokud není předem domluveno jinak. Zavazadla jsou do odjezdu uložena na námi určením místě.
 • Ukončení pobytu je ve 13 hodin, pokud není předem domluveno jinak.

Za poškození vybavení, stěhování nábytku, nesvlečení prádla je organizátorovi akce fakturován poplatek 1000-2000 Kč, případně až do výše škody.

Pořádek, úklid

 • V hotelu je přísně zakázáno používat izolepu. Lze využít jen žlutou papírovou lepicí pásku na dveře pokojů pro jejich označení nebo připínáčky na nástěnky.
 • Účastníci jsou povinni odnášet nádobí na určené místo a udržovat pořádek.
 • V pokojích a na sálech víkendových a týdenních akcí uklízíme až na závěr akce, pořádek v průběhu je na účastnících.
 • Na toaletách je nutno udržovat pořádek, důkladně splachovat, toaletní papír používat přiměřeně.
 • Úklid ve společných umývárnách a WC probíhá po snídani, od 15 do 15.30 hodin a od 22.30 do 23 hodin. Není-li úklidové službě umožněn úklid, neuklízí se. Za nepořádek vzniklý po 23 hodině nezodpovídáme a uklízíme jej až po snídani.
 • Organizátor akce zodpovídá za správné používání vybavení (na židle se nešlape apod.) a vracení vybavení na původní místo.
 • Organizátor akce zodpovídá za poškození vzniklé jinak, než běžným opotřebením.
 • Organizátor akce zodpovídá za prvotní úklid při nehodě mimo restauraci (zvracení, vylití, znečištění), spolupracuje s námi na úklidu.

Za použití izolepy, znečištění prostor a nadměrný nepořádek, ucpané toalety, nevracení nebo poškození vybavení apod. je organizátorovi akce fakturován poplatek 1000-5000 Kč, případně až do výše škody.

Odpady

 • Účastníci jsou povinni třídit odpadky na plast, papír, sklo a směsný odpad do příslušných nádob.
 • Do odpadkových košů na pokojích nepatří PET lahve/sklo/papír, pro ně jsou určeny zelené/červené/modré odpadkové koše.
 • Účastníci v případě plného odpadkového koše na pokoji vyndají koš po snídani na chodbu, úklidová služba jej vyprázdní.
 • Účastnice jsou povinné používat speciální koše na dámských záchodech pro dámské hygienické pomůcky.

Za netřídění odpadu a nadměrný nepořádek na pokojích je organizátorovi akce fakturován poplatek 1000-3000 Kč.

 

Taneční lekce

 • Hotel Fantazie se otevírá v 17.15 hodin. 
 • K dispozici je šatna ve vestibulu u reFFtaurace - vchod u schodů z města. Při prodloužených a závěrečném věnečku je šatna v hotelovém vestibulu - vchod u parkoviště.
 • Občerstvení je prodáváno v restauraci a v šatně (nečekejte zbytečně frontu v restauraci, pokud si chcete koupit jen nápoj v pet lahvi či lahvové pivo).
 • Při prodloužených a závěrečném věnečku je v provozu i občerstvení v sále číslo 2, s točenými nápoji i dalším sortimentem, kromě jídla. Využijte, nečekejte zbytečně frontu v restauraci.

V souladu s pravidly společenského chování a tanečních lekcí vás žádáme o dodržování následujících pravidel:

 • Vstup je povolen pouze ve společenském oblečení.
 • Kabáty, bundy, tašky, deštníky, venkovní obuv apod. odkládejte v šatně, 1-2 ks za 10 Kč.
 • Pokud nemáte předplacená očíslovaná místa, neobsazujte je. Nepřesouvejte židle.
 • Nechávejte vždy a všude volný průchod.
 • Nestůjte podél sálu u zdi při prodloužených a závěrečním věnečku.
 • Do hotelu nevnášejte vlastní jídlo a nápoje.
 • Do sálů (s výjimkou sálu 2 při prodloužených a věnečku) nevnášejte jídlo a nápoje, s výjimkou nápojů v lahvích.
 • Třiďte odpad!